Skip to main content

Sustav radio veza u kriznim situacijama prvenstveno služi u slučajevima u kojima javne telekomunikacijske mreže ne udovoljavaju određenim potrebama.

U kriznim situacijama postoji potreba za pravovremenom međusobnom komunikacijom između pojedinaca, unutar određene grupe ili čak između različitih grupa ljudi. U takvim slučajevima, mobilne mreže tu ulogu teško mogu ispuniti, budući da relativno brzo dođe do preopterećenosti javne telekomunikacijske mreže, što je najviše izraženo u urbanim područjima gdje obitava veći broj ljudi.

Radiokomunikacije pružaju veliku brzinu komunikacije unutar veće grupe korisnika, pri čemu se informacija može dostaviti za manje od pola sekunde, dok kod javnih telekomunikacijskih mreža to može biti u prosjeku od 5 do 10 sekundi.

Članovi sutava radio veza u kriznim situacijama uglavnom su licencirani radioamateri koji posjeduju vlastitu opremu, znanja, sposobnosti i frekvencije pomoću kojih lako formiraju komunikacijsku mrežu u najtežim okolnostima na lokalnom, nacionalnom ali i međunarodnom nivou.

U Republici Hrvatskoj, udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite, čine pričuvni dio operativnih snaga tog sustava koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite te svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, Planom zaštite spašavanja i Planom civilne zaštite.