Skip to main content

Danas je održana vježba postrojbi civilne zaštite koju je organizirao Ured za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba pod nazivom „Spašavanje 2017.“ na lokaciji Sveučilišne bolnice Blato.

U vježbi su osim specijalističkih postrojbi i postrojbi civilne zaštite opće namjene sudjelovali i Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijska uprava zagrebačka, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Zagrebački radio-amaterski savez, Sustav radio veza u kriznim situacijama Hrvatskog radioamaterskog saveza te udruge za obuku potražnih pasa KOSSP i HUOPP.

Cilj vježbe je daljnje unapređenje koordinacije rada i aktivnosti svih hitnih službi u slučaju potresa na području Grada Zagreba.