Skip to main content

Provjera čujnosti današnje vježbe počinje u 09:00 i traje do 10:00 sati.
Radna frekvencija će biti 3,700 MHz te pričuvne na 3,650, 7,100 i 7,200 MHz. (pričuvne će biti slušane).
Upravna stanica 9A0HRS.

Radna frekvencija na UKV-u će biti 145.500 i RPT 439.0625 za područje Zagreba i Zagrebačke županije.

Upravna stanica 9A0ZG