Skip to main content

Dana 09.09.2017 Riječka ekipa SRVKS-a sudjelovala je u vježbi CZ PGŽ “Migranti 2017”

Riječ je o akciji kojom se željelo provjeriti kako reagiraju i zajedno djeluju policija, spasilačke službe i ostale operativne snage u slučaju izvanrednog dolaska migranata

Na vježbi je sudjelovalo oko 200 sudionika iz raznih službi.

Ekipa SRVKS-a osiguravala je vezu za CZ PGŽ i to između timova na terenu, timova i koordinacije, koordinacije i stožera.