Skip to main content

Nova akcija provjere čujnosti bit će održana u subotu, 24.06.2017. za razliku od prošlih provjera koje su se održavale nedjeljom. Razlog tomu je održavanje II vatrogasne karavane, u kojoj smo i mi, kao HRS SRVKS, uzeli učešće te će naši članovi biti „radioaktivni“ tijekom karavane koja kreće iz Zagreba i ide Savom do Sl. Broda.
Članovi HRS SRVKS-a javljat će se pod znakom 9A0HRS tijekom provjere u subotu, 24-og o.m.
Upravna stanica će biti smještena u Sl. Brodu i javlja će se pod regionalnom oznakom 9A0OS a za taj dio će biti zaduženi članovi RAU „Jelas“ s Dragom, 9A7GZX na čelu.
Radne frekvencije na KV-u će biti 3.700MHz i 7.080MHz (+- 5kHz u slučaju smetnji).
Za UKV ćemo koristiti simplex 20 (145.500 MHz). Uz to upravna stanica će pratiti dva repetitora (R-2 na Kapovcu i R-7A na Psunju).
Ekipa koja ide s karavnom, prema svojim mogućnostima, pratit će osim S-20 i repetitore koje im se nalaze na putu (R-3A, DMR rpt u Sisku itd.)

Provjera čujnosti i javljanja upravne stanice 9A0OS počet će u 09:00 u subotu i trajat će do dolaska karavane u Sl. Brod, prema planu puta predviđeni dolazak je 14:00 sati. Dolaskom karavane na odredište završava se s provjerom.
Ovim putem pozivam sve RA na javljanje i jednoj i drugoj stanici jer jedna će biti u pokretu, odnosno u plovilima tijekom plovidbe rijekom (Sava).

Cilj Vatrogasne karavane karavane je edukativno-taktičko-tehničko okupljanje vatrogasaca javnih i dobrovoljnih društava te jačanje dobrovoljnih vatrogasnih društava uz rijeku Savu.

Join the discussion 12 Comments