Skip to main content

Vježbom sustava Civilne zaštite Karlovacke županije, na podrucju Skakavca, Brežana i Brodana, još jednom je prikazana spremnost svih službi na vanredne situacije te mogucnost brze integracije i uvezivanja svih koji tom sustavu mogu pridonijeti.Na samoj vježbi sudjelovalo je 113 ljudi (od stožera pa do izvršnog dijela ljudstva) te 80-ak gostiju što u ukupnom broju znaci oko 200 ljudi.
Vjezba je bazirana na iskustvimma prijašnjih poplava.

Sudjelovanje radioamatera, kroz sustav SRVKS-a HRS, je predvideno u tom dijelu kada se veze stožera i operativnih snaga na terenu prekidaju zbog više sile.
Radioamateri, svojim brojem i opremom koje posjeduju (osobnom i klupskom), su uvijek prisutni i vrlo brzo i jednostavno mogu djelovati i pomoci u povezivanju sustava u takvim slucajevima.

“Naš sustav je vrlo jednostavan, ima nas puno i vrlo lako prenosimo informacije, te vrlo brzo stupamo u komunikaciju i koordinaciju s državnom upravom i svima onima kojima treba prenijeti informaciju o nekim potrebitim stvarima. Veza je vrlo jednostavna, nema nekih posebnih potreba da bi se ista uspostavila i možemo se veoma brzo organizirati baš zbog naše masovnosti. I ovog puta iskazali smo našu spremnost sudjelovanja na vježbama ovakvog tipa ali i u pravim situacijama” – izjava je Tihomir Štrekelja, 9A7GA, koordinatora povjerenstva za SRVKS HRS medijima koji su pratili vježbu s velikim zanimanjem.
Nositelj radio komunikacijskog dijela na vježbi je bio RK “Ozalj”.