Skip to main content

Održana je 2. radionica na temu: “Sustav radio veza u kriznim situacijama u lokalnoj zajednici – na primjeru GČ Brezovica” – Prezentacije HRS-SRVKS, KOMTEH, Micro-link i dr.

Temeljni postulat naše koncepcije i doktrine (hi) podizanja sposobnosti sustava civilne zaštite u gradskoj četvrti je upravo čovjek. Ljudi koji su svjesni, moralno čvrsti i osposobljeni – temeljni su i odlučujući čimbenik svakog sustava. U svim uvjetima odlučni smo u dobroj organizaciji i umjesno vođenoj bez šablona, koji bi sputavali inicijativu i stvaralačku aktivnost svih sudionika uz maksimalno korištenje sveukupnih ljudskih i materijalnih potencijala lokalne zajednice, grada, županije, države; držati “korak”.
Zagovaramo stvaralački, inicijativan i uvijek aktivan odnos uz neprekidno stvaralačko dograđivanje i neprekidan razvoj i usavršavanje.
Radioamateri neprekidno razvijaju takove osobine i sposobnosti koje omogućavaju bavljenje i znanstvenim radom.

Sveobuhvatnost i istovremenost različitih situacija zahtjevaju ogroman fond znanja, vještina, navika, sposobnosti, i dr. Mehaničko i enciklopedijsko učenje i vježbanje pojedinačnih činjenica i svakog slučaja i situacije – objektivno nije moguće. Stoga temeljna pedagoško-andragoška sadržajnost je poznati stav: važnije je znati duh nego slovo. Rješavanje te vrlo složene i često proturječne situacije moguće je samo ako težište usmjeravamo na uzorna znanja, na kvalitet znanja, na razvijanje intelekta i spoznajnih sposobnosti svih ljudi koji čine sustav, a naročito stvaralačkog mišljenja.
Složenost i promjenljivost situacija (kriznih i dr.), a osobito brzina kojom se ona mijenja, zahtjevaju od svih visok stupanj prilagodljivosti, mobilnosti, i odgovornosti. Te osobine u strukturi profila ljudi koji na ovaj ili onaj način sudjeluju i u sustavu CZ moguće je razvijati posredstvom svih subjekata koji su osposobljeni i/ili školovani na sličnim zahtjevima – dakle, obukom koja će biti stvaralačka, složena, prilagodljiva.

Na ovoj drugoj dvosatnoj radionici, upravo su sudionici prezentirali visoko dostignutu razinu naprezanja u radu, organiziranosti i realizacije, a naročito u intelektualnom pogledu.

Drugim riječima, radioamateri se osposobljavaju i/ili samoosposobljavaju na takvim sadržajima i na takav metodički način, usvajajući opća znanja, vještine i navike koje im mogu poslužiti kao spoznajno- pokretačka osnova za snalaženje i postupanje u različitim situacijama. Prenošenje učenja, kao sposobnost prenošenja onoga što je naučeno u jednoj situaciji, na nove različite situacije, jest, stoga, veoma neopodan i značajan didaktički zahtjev. Zajedničkim imeniteljem uvijek ističemo neophodnost svestranog i cjelovito obrazovanog, a osnovna dimenzije čovjeka radioamatera je stvaralačka aktivnost.
Gotovo svaka složenija krizna situacija koja se događala potaknula je i radioamatere na aktivnost.

Utjecaj znanstveno-tehničkog i tehnološkog čimbenika, višestruk je. Zahvaljujemo se predstavnicima poduzeća koja se bave projektiranjem i prodajom sofisticirane opreme. Vaše prezentacije su bile više nego izvrsne. Nadamo se da će mjesna samouprava pronaći prostora za nabavku kvalitetne opreme, jer činjenica je da u uvjetima krize, odnos čovjek- tehnika ima izuzetan značaj u teoriji i praksi. Taj značaj se, pored ostalog, ogleda u socijalno-humanoj komponenti tog odnosa.
Brze promjene navedenih čimbenika, često ukazuju na potrebu brzim ovladavanjem novim tehnologijama pri čemu se često operator na tehničkom sredstvu istovremeno javlja i kao serviser. Slažemo se da je neophodno brzo donositi ispravne odluke u situacijama koje su vrlo složene.

Zaključno, prava bujica promjena i “tehničkih iznenađenja” koja su nam prezentirana, u budućnosti će biti još obuhvatnija, dublja i brža. Neminovno se nameće potreba odgovarajućeg osposobljavanja svih koji čine sustav civilne zaštite. Tko ne uhvati “korak”, tko zaostane, posljedice će biti vrlo štetne za sve.

Suština zahtjeva svodi se na to da se što više mladih uključi u osposobljavanje za radioamatere i općom tehničkom kulturom. Potrebito je mobilan, za prihvaćanje novina, sustav. Sustav koji posjeduje takovo “jezgro” tehničke osposobljenosti koje će omogućavati prenošenje usvojenih tehničkih znanja, vještina i navika u uvjete krizne situacije.

Hvala čelnim ljudima Hrvatskog radioamaterskog saveza što su uključili i vatrogasnu mladež u 1. radioamaterski zimski kamp u Orahovici u 2017. godini. S ponosom ističemo da je petero mladeži položilo radioamaterski ispit za “P” razred. Njima čestitke od srca. Veliko hvala i čelnim ljudima Radioamaterskog kluba “Tehničar” koji je snosio troškove kotizacije. DVD Brezovica je učinilo napor glede troškova goriva, dok nam je naše prijateljsko vatrogasno društvo iz Kup. Kraljevca ustupilo kombi vozilo za prijevoz djece za potrebe navedenog zimskog kampa.

Razumijevajući i uvažavajući riječi Predsjednika HRS-a, nastavljamo s intenzivnim radom u pripremi tečaja u Brezovici kao i zamjeni starije opreme.

U dobrom duhu, pozdravljam vas 73!
Vaš Zdravko de Brezovica
9A6ADU