Skip to main content

Radio klub Tule i Vužić i Sustav radio veza u kriznim situacijama, 10.studenog 2020. potpisali su ugovor o suradnji u realizaciji rada i ciljeva SRVKS-a te učlanjivanja kluba kao partnerske organizacije SRVKS-a.

Klub će omogućiti SRVKS-u i članovima korištenje objekta Falašćak koji će služiti kao kratkovalni centar za Republiku Hrvatsku.

SRVKS će pomagati Klubu u uređenju i održavanju objekta Falašćak te promicati suradnju između dvije udruge.