Skip to main content

Ravnateljstvo civilne zaštite prepoznalo je rad SRVKS-a kao udruge od posebnog interesa za civilnu zaštitu te naš rad u 2022. godini nagradilo s 18.000 kuna.

Ugovor o dodjeli namjenskih sredstava našem predsjedniku Janu Veselu uručio je danas na svečanosti obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Republike Hrvatske ravnatelj Ravnateljstva Damir Trut.

Uz Vesela (9A3DKF), još petorica naših članova (9A3BEJ, 9A3AUQ, 9A3CKF, 9A6AXV, 9A3AUS) sudjelovala su jutros u postrojavanju pripadnika snaga civilne zaštite u Logističkom centru CZ-a u Jastrebarskom.

Ovo priznanje je ujedno i potvrda dosadašnjih postignuća naših članova koji su pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Split, a poslužit će nam kao dodatna motivacija za rad i uključivanjem u druge područne postrojbe Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite u Zagrebu, Rijeci i Osijeku.