SRVKS zatražio je od Hrvatskog radioamaterskog saveza prijedlog pozivne oznake 9A1UKS te podnio Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi.

HAKOM je pozitivno riješio zahtjev te nam je izdana dozvola,  pa  će tako  SRVKS od sada u svojim aktivnostima koristiti pozivnu oznaku 9A1UKS.