Skip to main content

Na elektronskoj sjednici radne grupe SRVKS-a, od 20.01.2017. godine, donešene su odluke po slijedećem dnevnom redu.

Dnevni red se sastojao do dvije točke:

1. Prijedlog i donošenje odluke o osobama koje će biti zadužene za pojedine poslove u okviru SRVKS-a;
2. Plan vježbi;
3. Razno;

Ad 1.

Na prijedlog koordinatora i zamjenika koordinatora te uz pristanak predloženih osoba, donešena je slijedeća odluka:

a) za voditelja ljudskih resursa i ustroj po regijama predlaže se gosp. Zdravko Varžić,
b) za voditelja tehničkog opremanja i održavanja predlaže se gosp. Nikola Bašić,
c) za voditelja održavanja web stranice i elektronskog informiranja predlaže se gosp. Sergio Juzbašić,
d) za savjetnika po Hamnet sustavu predlaže se gosp. Antun Divald,
Povjerenstvo SRVKS-a će bit naknadno prošireno regionalnim voditeljima nakon ustroja i izbora istih u svojim regijama.

Zamjenik koordinatora gosp. Filip Klinac i gore navedeni članovi imaju pravo istupa u medijima kako bi se na taj način objasnila svrha i sustav SRVKS-a javnosti te u kontaktima s relevantnim organizacijama u sustavu ZiS-a.

Ad 2.

Pod ovom točkom dogovoreno je donošenje plana za 2017. godinu, tijekom kojih bi se izvršila javljanja te uvidjele mogućnosti i načini povezivanja svih nivoa (HF/VHF/UHF) te veze putem interneta. Plan će biti donesen i postavljen na uvid na web stranici SRVKS-a.

Ad 3.

Pod ovom točkom nije bilo prijedloga i pitanja.

Za Povjerenstvo
Tihomir Štrekelj, 9A7GA
Glavni koordinator HRS-a za SRVKS-a