Skip to main content

03. travnja 2021. godine održali smo provjeru veze na DMR-u 219112 i KV-u na 3675 MHz, SSB. Upravna stanica je bila 9A1UKS.

Provjeru veze na DMR-u vodio je 9A2US te se javilo 49 operatora iz Hrvatske i Slovenije.

Na KV-u provjeru veze vodio je 9A5DGZ te se javilo 19 operatora iz Hrvatske i BiH.