Skip to main content

Na poziv koordinatora područnog operativnog centra veze Bjelovar Zorana 9A6NDZ, 01. kolovoza 2021. god. odazvali smo se sa članovima na ispomoć kod postavljanja novog antenskog sustava i komunikacijskog linka prema HAMNet-u, a u suradnji sa Radio klubom Nikola Tesla iz Bjelovara.

Uz navedene radove, izmijenili smo i međusobna iskustva.