Skip to main content

Upravni odbor  na održanoj II. sjednici Upravnog odbora dana 03. travnja 2023. godine donio je Odluku o visini iznosa članarine za kalendarsku 2023. godinu.

Iznos članarine za kalendarsku 2023. godinu, iznosi = 15,00 € (113,01 KN).
Kalendarska godina smatra se od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine.

Nezaposlene osobe, socijalno ugrožene osobe, umirovljene osobe, osobe s invaliditetom, studenti i učenici ne ostvaruju popust na iznos godišnje članarine za 2023. godinu.

Godišnja članarina za kalendarsku 2023. godinu, uplaćuje se na žiro–račun Sustava radio veza u kriznim situacijama putem opće uplatnice ili Internet bankarstvom na IBAN broj žiro–računa: HR6624840081135071530, Swift: RZBHHR2XXXX, Raiffeisen BANK, Model: HR00, Poziv na broj: OIB, Opis plaćanja: Članarina za kalendarsku 2023. godinu.

Dospijeće plaćanja članarine je 90 (devedeset) dana od dana stupanja na snagu Odluke o visini iznosa članarine za kalendarsku 2023. godinu (URBROJ: 05–04/2023).

Ako član ne uplati članarinu po dospijeću, gubi pravo na članstvo.

Odluka u PDF formatu