Skip to main content

Iznos članarine za kalendarsku 2022. godinu, iznosi 100,00 Kuna.
Kalendarska godina smatra se od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine.

Nezaposleni, umirovljenici, studenti i učenici ne ostvaruju popust na iznos godišnje članarine za 2022. godinu.

Godišnja članarina za kalendarsku 2022. godinu, uplaćuje se na žiro-račun Sustava radio veza u kriznim situacijama putem opće uplatnice ili Internet bankarstvom na IBAN broj žiro-računa: HR6624840081135071530, Swift: RZBHHR2XXXX, Raiffeisen BANK, Model: HR00, Poziv na broj: OIB, Opis plaćanja: Članarina za kalendarsku 2022. godinu.

Dospijeće plaćanja članarine je 90 (devedeset) dana od dana stupanja na snagu Odluke o visini iznosa članarine za kalendarsku 2022. godinu (URBROJ: 03-07/2022).

Ako član ne uplati članarinu po dospijeću, gubi pravo na članstvo.

Ova Odluka o visini iznosa članarine za kalendarsku 2022. godinu stupa na snagu s danom donošenja, 07. srpnja 2022. godine, a započinje s primjenom, danom dostave elektronskom poštom i objavom na službenoj web stranici Sustava radio veza u kriznim situacijama dana 19. srpnja 2022. godine.

Odluka se odnosi samo na postojeće članove SRVKS-a.

Odluka u PDF formatu