Hrvatski radioamaterski savez od osnivanja SRVKS udruge registrirane u Republici Hrvatskoj neovlašteno koristi logotip Sustava radio veza u kriznim situacijama koji je jasno opisan u Statutu iako je nekoliko puta upozoren da to ne čini.

Naime, pod pokroviteljstvom Hrvatskog radioamaterskog saveza, a u organizaciji radioamaterskog kluba Nikola Tesla iz Petrinje, na svojim promotivnim materijalima HRS-a nalazi se službeni znak/logotip Sustava radio veza u kriznim situacijama za koji nisu od nas pribavili dozvolu za korištenje.

Nadalje, na web stranici www.srvks.net koja je u vlasništvu HRS-a nalaze se sva obilježja udruge Sustav radio veza u kriznim situacijama koje isto tako neovlašteno koristi te predstavlja ozbiljnu povredu intelektualnog vlasništa odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima ali i kazneno djelo opisano u čl. 285. točki 1. Kaznenog zakona RH koje je kažnjivo kaznom zatvora.

Hrvatski radioamaterski savez nekada je, kao povjerenstvo za SRVKS, koristio taj znak, ali HRS nije autor znaka te mu je tada samo dan na korištenje. Autor znaka izričito je zabranio HRS-u daljnje korištenje znaka sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Poduzet ćemo sve zakonske mjere koje nam stoje na raspolaganju radi zaštite prava udruge kao i pojedinaca – autora određenih djela.