Skip to main content

Zbog velikih padalina koje se očekuju ovaj vikend, u petak 16.07.2021. donesena je odluka da SRVKS bude u stanju pripravnosti. Odluka se odnosi prvenstveno na kontinentalne regije odnosno članove SRVKS sa tog područja.

Provjera je zbog date situacije bila organizirana na brzinu i u hodu sa opremom koja je bila pri ruci i sukladno tome odlučeno je da se održi na dva različita banda i u dvije različite modulacije sa lokacije koja je na povišenom te time i pogodna za ono za što smo ju namijenili (lokacija je u mjestu Falaščak pokraj Samobora). Korištena je sljedeća oprema:

1. Antena: Diamond X-510, privremeno montirana na 2,5m visine od poda
2. VHF uređaji: Kenwood TM-271E i Yaesu FT-857D (50W)
3. DMR uređaj: Hytera MD785 (25W)


Rezultati:

1. Na VHF FM lokalnom simplexu ostvareno je 14 veza. Najdalje veze bile su Karlovac, Moslovačka gora i Daruvar

2. Na UHF DMR-u preko repetitora u Sisku ostvarene su 23 veze. Uz to je ostvareno još 8 djelomičnih veza a uz to i nepoznati broj veza nije bio ostvaren zbog loše prolaznosti signala od upravne stanice prema repetitoru. DMR dio provjere veze radio se na području cijele RH gdje postoje DMR repetitori (trenutno je aktivno oko 24 repetitora) ili HOT Spotovi.

Poteškoće:

1. Nakon 6-7 minuta rada pokvario se prijemnik na uređaju Kenwood TM-271E. Kvar je vrlo brzo uočen te se Kenwood odmah zamijenio rezervnim uređajem koji se nalazio u pričuvi.

2. Nakon 25 minuta rada, rastalio se konektor napajanja zbog lošeg spoja te je došlo do novog prekida u radu. Korištenjem alata iz seta koji stoji uz opremu, konektor je rastavljen i popravljen vrlo brzo.

3. Prilikom rada na DMR-u, kako nije bilo dovoljno vremena za sve pripreme i kako do sada nije bilo situacije u kojoj repetitor Sljeme nije radio, ustanovljeno je da je s lokacije Falaščak moguće čuti 4 repetitora: Japetić, Dugo selo, Sisak, FER od kojih su svi osim Siska bili dosta slabi u prijemu. Nažalost sa 25W predajne snage, veza se uspjela održati samo s repetitorom u Sisku i to s vrlo ograničenom kvalitetom odnosno s visokim BER-om.

Zaključci:
Ova vježba pokazala je između ostalog i sljedeće:
1. Da je VHF u lokalnom simplex-u radio daleko bolje i pouzdanije i glađe nego UHF preko 4 relativno bliska repetitora. Razlika u predajnoj snazi odašiljača između VHF i UHF uređaja nije učinila toliku razliku koliko je UHF prolazio lošije generalno.
2. Da je pouzdanost opreme od ključne važnosti. Da je s toga s njom potrebno redovito raditi, vježbati i poznavati je.
3. Da je uz osnovnu opremu uvijek potrebno imati backup, kako u opremi tako u alatu i dodacima jer u kriznoj situaciji često nećemo imati mogućnosti za brzom dostavom onoga što se pokvari ili što smo zaboravili uzeti sa sobom.
4. Da je potrebno unaprijed razraditi detaljne planove djelovanja odnosno da prilikom određene krizne situacije svatko zna što treba raditi, kojom opremom, od kuda, kada i što se od njega očekuje ili kako može pomoći onome kome to treba. GSM veze u kriznoj situaciji padaju i tada se često više ništa nije moguće dogovoriti. Ostaje samo ono što je od prije dogovoreno, poznato i izvježbano.
5. Da DMR dok radi – radi odlično i vrlo je elegantan. Da pruža brojne mogućnosti koje dan danas rijetko tko koristi (Alert call – prikaz propuštenog privatnog poziva, provjera prisutnosti drugih uređaja na mreži, mogućnost odspajanja drugih korisnika iz razgovora na kanalu pri dolasku hitnog/prioritetnog poziva, itd….) no i da ga većina korisnika uzima zdravo za gotovo. U kriznoj situaciji DMR lako postaje osjetljiv na cijelu lepezu smetnji, od pada interneta do hakerskog napada ili sabotaže te nije pouzdan kolko je pouzdana analogija. Zato uz DMR (ako gledamo samo UKV komponentu) treba uvijek imati i rezervni analogni kanal.
6. Padom repetitora, bilo analognog bilo digitalnog korisnik gubi mogućnost da “iz ruke” radi kako je naviko u normalnim okolnostima i bez njega lako ostaje bez ikakve komunikacije jer ručni uređaj u simplex modu rada na malo većim razdaljinama nije nešto što je previše upotrebljivo. Zato oni koji hoće biti u kriznim situacijama sposobni aktivno djelovati moraju imati i fiksnu (ili bar mobilnu) instalaciju sa kojom će moći raditi ukoliko lokalni repetitor više ne bude dostupan. Isto vrijedi i za alternativan način napajanja na toj lokaciji, makar privremeni.
7. VHF ima dosta veći domet od UHF-a, naročito zato jer za razliku od UHF-a, VHF prolazi kroz lišće i raslinje. Za UHF je u pravilu potrebna optička vidljivost da bi se mogla ostvariti kvalitetna veza. To se jako dobro vidlo i iz ostvarenog broja veza u sinoćnjoj provjeri.
8. Neće uvijek biti dovoljno operatera na raspolaganju da se sve odradi kako treba. Najčešće će operateri iz područja koje je zahvaćeno nepogodom biti u najmanjoj mogućnosti raditi za opće dobro jer će prvo spašavati sebe i svoje a i sami će trebati pomoć, stoga sustav treba biti efikasan i za rad sa udaljenog područja.

Pomoćnik koordinatora ROCV Zagreb Gianluca, 9A5DGZ