Skip to main content

Ivan Trlin (9A3EFD) član SRVKS-a bio je ovogodišnji predstavnik Republike Hrvatske na Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship (BFTF) programu u Sjedinjenim Američkim Državama na Wake Forest University. Nakon niza predavanja i radionica, svi pristupnici (njih ukupno 55 iz 45 zemalja Europe i 10 saveznih država SAD-a) su morali osmisliti i prezentirati završne projekte koje će implementirati u svoju zajednicu po povratku u matične države.

Ivan je osmislio i prezentirao projekt pod nazivom “Mladi vezisti“. Projekt za cilj ima poticati mlade na uključivanje u rad SRVKS-a i Civilne zaštite, kao radio operatori/vezisti. Projekt bi se provodio kroz nekoliko faza, a neke su: prikupljanje srednjoškolca, održavanje tečaja za uporabu radio veza, ispit, licenciranje, praktični probni rad…. Projekt će se sistematično provoditi na području grada Zagreba i šire okolice, a istim je predviđeno i nabavljanje skromne količine opreme za SRVKS.

Projekt će biti prijavljen za dobivanje bespovratnih sredstava US Department of State-a te može dobiti do 25000 dolara za provođenje istoga.