Skip to main content

Neovisnost o javnim komunikacijskim mrežama u kriznim situacijama

Uvježbavamo i educiramo svoje članove za rad u sustavu veza u kriznim situacijama.