Skip to main content

Komuniciranje radijskim postajama jedna je od ključnih stvari bilo koje žurne službe. Radijske postaje omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju između članova tima na terenu i kontrolnog centra, što omogućuje brzo i efikasno djelovanje u hitnim situacijama.

Dana 29.01.2023. godine u DVD-u Trnje, članovi SRVKS-a održali su  teorijsku i praktičnu edukaciju o korištenju radijskih postaja.  Nazočni su se upoznali sa analognim, digitalnim DMR i Tetra sustavima.

U DVD-u Trnje, veliki broj članova ujedno su i licencirani radioamateri i članovi Sustava radio veza u kriznim situacijama.