Skip to main content

Počevši sa radom na DMR-u uvidjeli smo da je potrebno izraditi tablicu frekvencija, CC i grupa univerzalnu za sve članove SRVKS-a i ostale koji žele sudjelovati u aktivnostima organizacije, a pošto smo ujedno i članovi HRS-a na raspolaganju imamo radioamatersko frekventno područje za te aktivnosti i DMR RPT infrastrukturu.

Predložene i usvojene stavke od strane Upravnog odbora SRVKS-a su sljedeće:

DMR ID-
SRVKS HR219112
SRVKS ZG2191121
SRVKS ST2191122
SRVKS OS2191123
SRVKS VZ2191124
SRVKS RI2191125

DMR GRUPE ZA ORGANIZACIJU SRVKS:

Univerzalne oznake i frekvencije za aktivnosti na terenu kroz simplex digitalni rad

NAZIVSIMPXTXRXCCTX GRUPARX GRUPASLOTREZERVA
UDV01DMR430.425430.4251011211212
UDV02DMR430.450430.4501011211212
UDV03DMR430.5125430.5125511211212
UDV04DMR430.5375430.5375511211212
UDV05DMR433.625433.6251011211212
UDV06DMR433.650433.6501011211212
UDV07DMR433.7125433.7125511211212
UDV08DMR433.7375433.7375511211212
UDV09DMR439.825439.8251011211212
UDV10DMR439.850439.8501011211212
UDV11DMR439.9125439.9125511211212
UDV12DMR439.9375439.9375511211212
VDV13DMR145.3375145.33751011211212
VDV14DMR145.375145.3751011211212
VDV15DMR145.3375145.33751011211221
VDV16DMR144.775144.7751011211212

DMR RPT
Kreiranje zajedničke grupe za cijelu RH 219112 koja bi se trebala postaviti na sve repetitore na SLOTU 2 za potrebe aktivnosti PROVJERE VEZE.

Tablica će se proširivati svakim novim postavljenim RPT-a na području RH.

DMR RPT RH SRVKS 219112

NazivIDOznaka RPTDUPLEXRXTXCCTX GRUPARX GRUPASLOTRegija
Pustike 1122190049A0UKSDMR439.0625431.462512191122191122ROCV ZG
Sljeme1122190119A0DZADMR438.5750430.975012191122191122ROCV ZG
Japetic 112DMR438.4500430.850012191122191122ROCV ZG
FER 1122192199A0DFRDMR438.5000430.900012191122191122ROCV ZG
HAJDER 1122190069A0DGLDMR438.2000430.600012191122191122ROCV ZG
GREDA 1122190139A0DDPDMR438.9250431.325012191122191122ROCV ZG
DUG.SEL 1122199999A0DDSDMR438.4625430.862512191122191122ROCV ZG
HVAR ST2190129A0DHVDMR438.3500430.750012191122191122ROCV ST
CEPELIS 1122190019A0DSKDMR438.2500430.650012191122191122ROCV OS
DJAKOVO 1122190059A0DDJDMR438.3500430.750012191122191122ROCV OS
VINKOVCI 1122190199A0DVKDMR439.1250431.525012191122191122ROCV OS
KALNIK 1122190039A0DNMDMR438.7000431.100012191122191122ROCV VZ
BJELOVAR 1122190099A0DBJDMR438.5500430.950012191122191122ROCV VZ
OGULIN 1122190089A0DOGDMR438.4250430.825012191122191122ROCV RI
KUTINA 1122190079A0DKTDMR439.2500431.650012191122191122ROCV VZ
SV. KRIZ 1122190149A0DKRDMR439.1500431.550012191122191122ROCV VZ

DMR RPT po regijama
U svakoj regiji svi RPT koji se tu nalaze postavit će se u lokalne grupe na SLOTU 2 kako slijedi:

--
SRVKS ZG2191121
SRVKS ST2191122
SRVKS OS2191123
SRVKS VZ2191124
SRVKS RI2191125

DMR RPT RH SRVKS REGIJE

NazivIDOznaka RPTDUPLEXRXTXCCTX GRUPARX GRUPASLOTRegija
PUSTIKE ZG2190049A0UKSDMR439.0625431.46251219112121911212ROCV ZG
SLJEME ZG2190119A0DZADMR438.5750430.97501219112121911212ROCV ZG
JAPETIC ZGDMR438.4500430.85001219112121911212ROCV ZG
FER ZG2192199A0DFRDMR438.5000430.90001219112121911212ROCV ZG
HAJDER ZG2190069A0DGLDMR438.2000430.60001219112121911212ROCV ZG
GREDA ZG2190139A0DDPDMR438.9250431.32501219112121911212ROCV ZG
DUG.SEL ZG2199999A0DDSDMR438.4625430.86251219112121911212ROCV ZG
HVAR ST2190129A0DHVDMR438.3500430.75001219112221911222ROCV ST
CEPELIS OS2190019A0DSKDMR438.2500430.65001219112321911232ROCV OS
DJAKOVO OS2190059A0DDJDMR438.3500430.75001219112321911232ROCV OS
VINKOVCI OS2190199A0DVKDMR439.1250431.52501219112321911232ROCV OS
KALNIK VZ2190039A0DNMDMR438.7000431.10001219112421911242ROCV VZ
BJELOVAR VZ2190099A0DBJDMR438.5500430.95001219112421911242ROCV VZ
OGULIN RI2190089A0DOGDMR438.4250430.82501219112521911252ROCV RI
KUTINA VZ2190079A0DKTDMR439.2500431.65001219112421911242ROCV VZ
SV. KRIZ VZ2190149A0DKRDMR439.1500431.55001219112421911242ROCV VZ

Tablice su izrađene po HRS-ovom band planu i u koordinaciji sa koordinatorom za DMR u SRVKS-u. Prijedlog je usvojen od strane upravnog odbora SRVKS te se isti poslao HRS-u da se proslijedi svim radio klubovima.