Skip to main content

SRVKS POCV BRDOVEC poziva sve radioamatere na sked i provjeru čujnosti koja će se održati u subotu 16.12.2017. iz RK Brdovec, u vremenu i po frekvencijama kako slijedi:

Vrijeme (lokalno)
11:00-12:00

Frekvencija
145.500 MHz (glavna)
145.550 MHz (sporedna)

Frekvencija
7.100 MHz (glavna)
7.120 MHz (rezervna)

Centralna postaja 9A6B će pozivati u navedeno vrijeme, a provjera veze će se vršiti na navedenim frekvencijama telefonijom na UKV i KV.